Artek Opakowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej – folii ART3D przeznaczonej do produkcji worków na odpady, opartej o innowacyjną, autorską technologię 3DExtrusion.

Planowane efekty

Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach – folii ART3D. Dzięki temu rozszerzona zostanie struktura asortymentowa firmy, a firma Artek Opakowania Sp. z o.o. umocni swoją przewagę konkurencyjną.

Wartość projektu
10 374 811,27 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych
8 435 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
3 795 795,00 PLN