Niniejszym przedstawiamy nowość w ofercie naszej firmy: ART3D innowacyjna folia oraz worki na odpady

Wyroby z folii ART3D są tworzone w oparciu o autorską technologię 3DExtrusion. Jej innowacyjność, polega na zastosowaniu technologii produkcji trójwarstwowej folii polietylenowej wytwarzanej na bazie materiałów wytwarzanych z recyklingu z dodatkiem napełniaczy pochodzenia naturalnego. Proces pozwala wyeliminować podstawowe wyzwania technologiczne związane z:

  • Niskimi właściwości mechanicznymi
  • Zbyt dużą grubością folii
  • Krótkim czasem pochłaniania przykrych zapachów

Wśród kluczowych cech ART3D należy wymienić:

  • Znacząco lepsze parametry w zakresie zerwań (wzdłużnych i poprzecznych)
  • Wyższą wytrzymałość na rozciąganie oraz na przebicia
  • Wysoki indeks tlenowy i ponad 3x dłuższy czas pochłania zapachów

Ww. produkt powstał w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 3.2.1 – Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pierwszej fazie, oferta obejmuje następujący asortyment:

Worki [L] szerokość/długość [cm]
35L 50/60
60L 60/80
120L 70/110
160L 90/110
240L 110/140